نرم افزار حسابداری تعمیرگاه خودرو طاهاکارتابل تکنسین هامدیریت نمایندگی خودرو


در نرم افزار حسابداری تعمیرگاه طاها ، هر تکنسین یک کارتابل مخصوص به خود دارد که در آن لیست خودروهایی که آن تکنسین باید بر روی آنها کار کند نمایش داده می شود . تکنسین با شروع کار بر روی هر خودرو وارد کارتابل آن خودرو می شود و اطلاعات کاملی را اعم از مشکلات اظهاری مالک و تشخیص کارشناس مشاهده می کند و سپس با انجام هر فعالیتی بر روی خودرو ، آن فعالیت(خدمت) را در کارتابل آن خودرو ثبت می کند. کارتابل به شکلی طراحی شده که زمان های کارکرد تکنسین بر روی هر خودرو را ذخیره می کند که به کمک این زمانهای ثبت شده و مقایسه آن با زمانهای استاندارد خدمات که توسط شرکت های خودروسازی ارائه می شود می توان گزارشات سودمندی بدست آورد

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم کارتابل خودرو نرم افزار مدیریت تعمیرگاه طاها اشاره می گردد :

  • امکان تعلیق خودرو برای خودروهایی که قطعه نیاز دارند و باید منتظر قطعه باشند و ارسال پیغام به واحد انبار جهت تامین قطعه
  • امکان ثبت اتمام کار و ارسال خودرو به واحد کنترل کیفیت(QC)