نرم افزار حسابداری طاهادریافت وجه و اسنادمدیریت تعمیرگاه اتومبیل


در فرم دریافت وجه نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل طاها ، می توان سند دریافت وجه و چک ثبت کرد

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم دریافت وجه نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل طاها اشاره می گردد :
  • می توان سند دریافت را به صورت ترکیبی از وجه نقد ، چک و کارتخوان یا حواله بانکی ثبت نمود
  • می توان مبلغ کارتخوان را مستقیما به دستگاه پوز بانکی ارسال نمود تا مشتری کارت کشیده و رمز خودرا وارد نماید
  • امکان ثبت تخفیف به مشتری (مثلا جهت تسویه حساب در پایان سال)
  • امکان دریافت و واریز وجه نقد به صندوق های مختلف و دریافت از طریق کارتخوان به بانک های مختلف و یا دریافت و ثبت چک(با مشخصات کامل) و قرار دادن آن در صندوق