نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاهامدیریت هزینه و درآمدنرم افزار تعمیرگاه خودرو


در فرم مدیریت هزینه و درآمد نرم افزار تعمیرگاه خودرو طاها ، می توان هزینه ها و درآمدهای ثبت شده را ملاحظه نمود

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم مدیریت هزینه و درآمد نرم افزار تعمیرگاه خودرو طاها اشاره می گردد :
  • امکان مشاهده هزینه ها به صورت کلی و مشاهده جزئیات هر هزینه
  • امکان مشاهده درآمدها به صورت کلی و مشاهده جزئیات هر درآمد
  • امکان مشاهده درآمد ها به صورت نموداری
  • امکان بودجه بندی مجدد جهت کاهش هزینه ها