نرم افزار حسابداری طاها - اختلاف خرید و فروش
برنامه حسابداری رایگان

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان برخی از اشتباهات کاربری را در فاکتورها مشاهده نمود