خدمات مالی و حسابداریگروه سیستم های خبره طاها نوین با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای کیفیت ، مثمر ثمر بودن و توسعه شرکتها و پیشرفت آنها خدمات مالی و حسابداری را به شرح ذیل ارائه مینماید:

 • مشاوره و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت‏ها ، موسسات، کارخانجات، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آن‏ها
 • تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه
 • ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکت‏های جدیدالتاسیس یا شرکت‏های با سیستم مالی نامرتب
 • ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)
 • اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب‏ها


اطلاعات بیشتر

خدمات مالیخدمان حسابداری

خدمات مالیاتیاز جمله خدمات مالی و حسابرسی مجموعه سیستم های خبره طاها نوین در امور مالیاتی به شرح ذیل است :

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • ثبت نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 • مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها ، مالیات حقوق و مالیات ارزش افزوده
 • تنظیم گزارشات فصلی ( خرید و فروش ) ، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنلاطلاعات بیشتر
خدمات بیمه ایخدمات بیمه ای مجموعه سیستم های خبره طاها نوین به شرح ذیل میبباشد :

 • تهیه دفاعیه و ارائه لایحه در هیات های تامین اجتماعی
 • راه اندازی سیستم پرداخت حق بیمه
 • تهیه لیست حق بیمه پرسنل شرکتهااطلاعات بیشتر

خدمات مالی و حسابداری