نرم افزار حسابداری فروشگاهی و مدیریت تعمیرگاه خودرو طاهانوبت دهی تعمیرگاه خودرونرم افزار تعمیرگاه


در فرم نوبت دهی نرم افزار تعمیرگاه طاها ، می توان به مشتریان نوبت داد

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم نوبت دهی نرم افزار تعمیرگاه طاها اشاره می گردد :
  • با استفاده از تقویم و یا وارد کردن تاریخ خاص می توان نوبت دهی نمود
  • می توان برای هر برند خودرو برنامه نوبت دهی خاص آن را تنظیم نمود
  • اطلاعات کاملی از مالک خودرو و خودرو در فرم نوبت دهی ثبت می شود
  • نوبت دهی می تواند به صورت اینترنتی ، تلفنی و حضوری باشد