نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاهامدیریت کاربرانمدیریت تعمیرگاه خودرو


در فرم مدیریت کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه خودرو طاها ، می توان تمامی کاربرانی که از سیستم استفاده می کنند را ثبت نمود

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم مدیریت کاربران نرم افزار مدیریت تعمیرگاه خودرو طاها اشاره می گردد :
  • می توان گروه های کاربری معرفی نمود
  • می توان کاربران سیستم را معرفی و هر کاربر را داخل یک یا چند گروه قرار داد
  • می توان کاربران را فعال و غیر فعال نمود(مثلا افرادی که از مجموعه رفته اند را غیر فعال نمود)