نرم افزار مدیریت تعمیرگاه خودرو طاهانمودار قطعات و خدماتنرم افزار نمایندگی خودرو


در نمودار قطعات و خدمات نرم افزار نمایندگی های خودروی طاها ، می توان میزان قطعات مصرفی و یا خدمات انجام شده بر روی خودرو ها را به صورت عددی و نموداری ملاحظه نمود

در ذیل به برخی از امکانات موجود در نمودار قطعات و خدمات نرم افزار نمایندگی های خودرو طاها اشاره می گردد :
  • می توان گزارش را بر اساس تمامی قطعات مصرفی و یا خدمات ارائه شده بر روی تمامی برندها تهیه کرد
  • می توان گزارش را بر روی برند یا برندهای مورد نظر(تجمیعی) تهیه نمود مثلا ملاحظه کرد که چه میزان قطعه و خدمت برای خودروهای تویوتا انجام شده
  • می توان گزارش را بر روی مدل های مورد نظر گرفت مثلا اینکه میزان قطعات مصرفی برای تویوتا Rav4 چقدر بوده و یا اینکه چه میزان خدمت ارائه کرده ایم
  • در این نمودار می توان نحوه محاسبه را مشخص کرد به این منظور که محاسبه بر اساس مبلغ خالص فاکتور باشد یا بر اساس مبلغ پس از کسر تخفیف و یا پس از اضافه شده ارزش افزوده باشد
  • در این گزارش می توان نوع نمودار را مشخص نمود و یا اعداد گزارش را در اکسل ذخیره کرد و یا از نمودار عکس گرفت