نرم افزار حسابداری طاها - موجودی انبارها
نرم افزار رایگان حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان موجودی کالا یا کالاهای انتخاب شده را در انبارها مشاهده نمود