نرم افزار حسابداری طاها - نقطه سفارش
نرم افزار تعمیرگاه خودرو

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند را هم به تفکیک انبار و هم به صورت کلی مشاهده نمود