نرم افزار حسابداری طاها - کالاهای بدون گردش
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه خودرو

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان کالاهای بدون گردش را مشاهده نمود