نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها - مدیریت کاربران
نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها در این قسمت می توان گروه ها و کاربران جدید را معرفی و مدیریت نمود