نرم افزار حسابداری فروشگاهی طاها - گزارش عملکرد کاربران
برنامه حسابداری

در نرم افزار حسابداری طاها در این قسمت می توان تمام کارهایی را که کاربران در سیستم انجام داده اند را مشاهده نمود