نرم افزار حسابداری فروشگاهی و مدیریت تعمیرگاه خودرو طاهاپذیرش خودرومدیریت تعمیرگاه خودرو


در فرم پذیرش خودرو در نرم افزار مدیریت تعمیرگاه اتومبیل طاها ، با ورود خودرو به تعمیرگاه ، اطلاعات خودرو به طور کامل توسط کارشناس پذیرش ثبت می شود و سپس خودرو به واحد بعدی که کارشناس تشخیص می دهد ارسال می گردد .

در ذیل به برخی از امکانات موجود در فرم پذیرش خودرو نرم افزار مدیریت تعمیرگاه طاها اشاره می گردد :
 • ثبت اطلاعات کاملی از خودرو مانند : نوع خودرو،مدل ، برند ، تیپ ، کلاس ، شماره شاسی ، شماره موتور ، پلاک ، بیمه ، گارانتی ، میزان کارکرد ، میزان سوخت ، مشکلاتی که مالک خودرو اظهار نموده ، تشخیص کارشناس ، لوازم موجود در خودرو ، مشکلات بدنه ، مشکلات داخل اتاق ، مشکلات موتوری و بسیاری دیگر
 • امکان ثبت خط و خش و خوردگی های بدنه به صورت شماتیک و اینکه می توان برای هر برند خودرویی عکس شماتیک مخصوص آن برند را استفاده کرد
 • معرفی شماره هرم و رنگ هرم برای خودرو و بالطبع آن پیگیری های بعدی از روی این شماره
 • امکان چاپ فرم پذیرش به شکل های مختلف
 • امکان طراحی فرم چاپی پذیرش به دلخواه کاربر
 • امکان چاپ کاردکس خالی انباردر فرم پذیرش
 • امکان چاپ فقط عکسهای خودرو
 • امکان ثبت عکس های مختلف از یک خودرو در پرونده آن
 • امکان ارتباط فرم پذیرش با دوربین پلاک خوان و فراخوانی اطلاعات خودرو از روی پلاک
 • امکان ارسال خودرو به کارتابل واحدهای تعمیراتی توسط کارشناس در فرم پذیرش خودرو. (توضیح اینکه هر واحد تعمیرگاه ، یک کارتابل دارد که خودروهایی که منتظر تعمیر هستند را نشان می دهد و تکنسین آن واحد ، هر خودرویی را که به دست میگیرد ، در کارتابل فعالیت های انجام شده را ثبت می کند و بدین ترتیب ، وضعیت هر خودرو در هر لحظه مشخص می شود و زمانهای کارکرد تکنسین ها نیز ثبت می شود و گزارشات بسیاری از آن تولید می شود)
 • امکان ارتباط با قسمت نوبت دهی و بارگذاری اطلاعات مشتریانی که نوبت گرفته اند